Jaunumi

Svecīšu vakars

16.10.2023

Svecīšu vakars luterāņiem Jūrmalas kapi kapsētās norisināsies 2023.gada 26.novembrī.

Luterāņu un katoļu kapusvētki 2023.gadā

17.05.2023

 Šogad luterāņu kapusvētki Ķemeru kapsētā notiks 31.jūlijā plkst 14.00.

Šogad katoļu kapusvētki notiks:

Meža kapsētā  8.jūlijā plkst.13.00,

Slokas baznīcas kapos 9.jūlijā plkst.15.00,

Ķemeru kapsētā 2.jūlijā plkst.15.00,

Beberbeķu kapsētā 16.jūlijā plkst.13.00,

Jaundubultu kapsētā(katoļiem) 15.jūlijā plkst.15.00.

Jaundubultu kapsētā (luterāņiem) 6.augustā plkst.15.00

Informācijai

22.07.2021

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” informē, ka iestādes apsaimniekošanā esošajās kapsētās – Meža kapsētā, Slokas kapsētā, Ķemeru kapsētā, Jaundubultu kapsētā, Beberbeķu kapsētā ir reģistrēti aptuveni 400 zemes iecirkņi uz mirušu personu vārda.

“Jūrmalas kapi” aicina sakārtot zemes iecirkņu lietošanas tiesības

07.06.2021

“Jūrmalas kapi” aicina sakārtot zemes iecirkņu lietošanas tiesības

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” apsaimniekošanā esošajās kapsētās – Meža kapsēta, Slokas kapsēta, Ķemeru kapsēta, Jaundubultu kapsēta, Beberbeķu kapsēta – šobrīd ir reģistrēti aptuveni 400 zemes iecirkņi uz mirušu personu vārda.

Uzstādītas labierīcības JPPI "Jūrmalas kapi" kapsētās

06.05.2021

Informējam, ka  Jūrmalas kapi kapsētās ir uzstādītas pārvietojamās tualetes.

Maksa par kapavietas ierādīšanu un kapavietas nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” kapsētās netiek piemērota

15.03.2019

Ņemot vērā Satversmes tiesas šā gada 5. marta spriedumu kapsētu apsaimniekošana jomā,  Jūrmalas kapi informē, ka ikgadējā kapavietas nomas maksa  un maksa par kapavietas ierādīšanu no 2019.gada 5.marta ir atcelta.

 

Drīzumā tiks veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, kas noteiks tālāko kapavietu uzturēšanas kārtību.

 

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2018/02/2018-08-03_Spriedums.pdf#search=2018-08-03

Ūdens rokas sūkņu demolēšana.

24.08.2018

Laika posmā no š.g. 23.augusta līdz 24.augustam  Jūrmalas kapi Ķemeru kapsētā konstatēti 7 (septiņu) ūdens rokas sūkņu tīša demolēšana.

Lūdzam kapsētu apmeklētājus ziņot  Jūrmalas kapi administrācijai par aizdomīgiem kapu apgānītājiem.

Ķemeru kapsētas pārzinis, tel.26550081

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana

14.09.2016

 Jūrmalas kapi apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana:

  • Nekoptās kapavietas, kuras tiek uzskatītas par neuzraudzītām, aizaugušām vai kā tamlīdzīgi nekoptām, tiek marķētas ar brīdinājuma zīmi –  kapa vieta aktēta.
  • Kapavietas, kurām nav noslēgti jaunie kapavietas nomas līgumi saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 60. un 61.punktu, tiek marķētas ar aicinājuma zīmi - noslēgt kapavietas nomas līgumu. Ar šo aicinājuma zīmi tiek marķētas arī tās kapavietas, par kurām kapavietas nomas līgumi noslēgti periodā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada februārim, bet līgumiem nav piešķirts līguma kārtas numurs.
  • Ja ir kādas citas neskaidrības saistībā ar kapavietu, kapavietas tiek marķētas  ar aicinājuma zīmi - sazināties ar kapsētas pārzini.

Kapavietas nomas līgumu varat noslēgt  klientu apkalpošanas centrā: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011 (Meža kapsētas teritorijā). Klientu apkalpošanas centra darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00.

 

Par norēķina kontu

09.06.2016

Mūsu mājas lapas sadaļā "Kontankti" pieejama informācija par  norēķina kontu.

Informācija par amatnieku un kapu kopēju profesionālo darbību kapsētās

01.03.2016

Atgādinām, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 (prot. Nr.14, 22.p.) "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 49.punktu, kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētu apsaimniekotāju, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieka pakalpojumus kapsētās pēc kapavietas nomnieka pasūtījuma.

Par maksas pakalpojumiem

29.01.2016

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 21.janvārī apstiprināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu izcenojumus.

Kapsētas pārziņu pieņemšanas laiki kapsētās

04.01.2016

Kapsētas pārziņi pieņem apmeklētājus  kapsētās. Pieņemšanas laikā būs iespējams noformēt kapavietas ierādīšanas dokumentus (bēru gadījumos), veikt kapavietas pārmērīšanu, kā arī noskaidrot citus ar kapavietu saistītus jautājumus.

Par pakalpojumu pieejamību

30.12.2015

Detalizētāku informāciju par apbedīšanas kārtību var saņemt, zvanot pa tālruni +371 26442273 uz Klientu apkapošanas centru.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" darbības uzsākšanu

29.12.2015

Informājam, ka ar 2016.gada 1.janvāri darbību uzsāk Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas kapi”, kas ir pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" tiesību un pienākumu pārņēmēja.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi pabeigšanu

30.11.2015

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 12.novembrī pieņēmuma lēmumu Nr. 449 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi pabeigšanu".

Par nekopto kapavietu apsekošanu un to aktēšanu

19.10.2015

Jūrmalas kapi, pamatojoties uz 2014.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētās ir uzsākusi ilgstoši nekopto kapavietu apsekošanu, izliekot nekoptajās kapavietās brīdinājuma zīmes ar uzrakstu „Kapa vieta aktēta”.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par kapitālsabiedrības pārveidi par iestādi

30.07.2015

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 30.jūlijā pieņēmuma lēmumu Nr. 307 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi ".

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

04.09.2014

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 4.septembrī pieņēma jaunus saistošos noteikumus Nr.27 (prot. Nr.14, 22.p.) "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT