Jaunumi

Svecīšu vakars

27.10.2022

Svecīšu vakars luterāņiem Jūrmalas kapi kapsētās norisināsies 2022.gada 20.novembrī.

Informācijai

22.07.2021

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” informē, ka iestādes apsaimniekošanā esošajās kapsētās – Meža kapsētā, Slokas kapsētā, Ķemeru kapsētā, Jaundubultu kapsētā, Beberbeķu kapsētā ir reģistrēti aptuveni 400 zemes iecirkņi uz mirušu personu vārda.

“Jūrmalas kapi” aicina sakārtot zemes iecirkņu lietošanas tiesības

07.06.2021

“Jūrmalas kapi” aicina sakārtot zemes iecirkņu lietošanas tiesības

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” apsaimniekošanā esošajās kapsētās – Meža kapsēta, Slokas kapsēta, Ķemeru kapsēta, Jaundubultu kapsēta, Beberbeķu kapsēta – šobrīd ir reģistrēti aptuveni 400 zemes iecirkņi uz mirušu personu vārda.

Uzstādītas labierīcības JPPI "Jūrmalas kapi" kapsētās

06.05.2021

Informējam, ka  Jūrmalas kapi kapsētās ir uzstādītas pārvietojamās tualetes.

Par ūdens sūkņu uzstādīšanu

25.04.2021

Informējam, ka visās Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārziņā esošajās
kapsētās uzstādīti ūdens sūkņi.

Informācijai

07.04.2021

No 2021.gada 7.aprīļa ārkārtējā situācija Latvijā nav spēkā, bet ņemot vērā, ka arī turpmāk nepieciešams ievērot drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi:

INFORMĀCIJAI

16.03.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, līdz 2021.gada 6.aprīlim Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” ir noteikti  epidemioloģiskās drošības pasākumi...

 

Svecīšu vakars Jūrmalas pilsētas kapsētās

18.10.2020

Svecīšu vakars Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" kapsētās norisināsies 2020. gada 22. novembrī.

Kustamās mantas – būvgružu konteineru izsole noslēgusies

25.08.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” rīkoja kustamās mantas  – būvgružu konteineru rakstisku izsoli ar augšupejošu soli..

Kustamās mantas – būvgružu konteineru izsole

06.08.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011, rīko kustamas mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole noslēgusies

03.08.2020

 Jūrmalas kapi rīkoja kustamās mantas  – automašīnas Mercedes Benz 917 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli..

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole

09.07.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” rīko kustamās mantas  – automašīnas Mercedes Benz 917 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 3720 EUR..

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “JŪRMALAS KAPI” KUSTAMĀS MANTAS BŪVGRUŽU KONTEINERU ATSAVINĀŠANA

22.04.2020

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “JŪRMALAS KAPI”

KUSTAMĀS MANTAS BŪVGRUŽU KONTEINERU ATSAVINĀŠANA

 

Saskaņā ar 2020.gada 19.marta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 108 (protokols Nr. 4, 17. punkts)  “Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu” 2020. gada 20.aprīlī Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” notika būvgružu konteineru izsole.

Izsolei netika iesniegts neviens piedāvājums un līdz ar to izsole beidzās bez rezultāta.

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “JŪRMALAS KAPI” KUSTAMĀS MANTAS AUTOMAŠĪNAS MERCEDES BENZ 917 ATSAVINĀŠANA

22.04.2020

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “JŪRMALAS KAPI”

KUSTAMĀS MANTAS AUTOMAŠĪNAS MRCEDES BENZ 917 ATSAVINĀŠANA

 

 

Saskaņā ar 2020.gada 19.marta Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 107 (protokols Nr. 4, 16. punkts)  “Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu” 2020. gada 17.aprīlī Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” notika Mercedes Benz 917, izsole.

Izsolei netika iesniegts neviens piedāvājums un līdz ar to izsole beidzās bez rezultāta.

Par ūdens sūkņu uzstādīšanu

15.04.2020

Informējam, ka visās Jūrmalas pilsētas pašvaldības pārziņā esošajās
kapsētās uzstādīti ūdens sūkņi.

Kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru izsole

07.04.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, rīko kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 21 800,00 eiro. Būvgružu konteineri apskatāmi Eduarda Veidenbauma ielā 1, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697). Nodrošinājums 2180,00 eiro apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 16. aprīlim.

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums kustamās mantas izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 16. aprīlim. Izsole notiks 2020. gada 20. aprīlī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1. 

Izsoles noteikumi šeit.

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole

07.04.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, rīko kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” (valsts reģistrācijas numurs GG1587)  – izsoli par brīvu cenu. Pārdošanas cena – 5000,00 eiro.

Transportlīdzeklis apskatāms Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697). Nodrošinājums 500,00 eiro (pieci simti eiro, 00 centu) apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 16. aprīlim.

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 16. aprīlim. Izsole notiks 2020. gada 17. aprīlī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1.

Izsoles noteikumi šeit.

INFORMĀCIJAI

16.03.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Jūrmalas kapi paziņo, ka klientu pieņemšana klātienē tiek veikta tikai saistībā ar bēru noformēšanu. Bēru formēšanu veic viena persona. Pārējos jautājumus klienti tiek lūgti sūtīt iesniegumus pa pastu, elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu), e-pastu info@jurmalaskapi.lv  vai zvanot pa tālruni 6776750, 28806143.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš, zvanot kapsētas pārzinim, uz norādīto tālruņa numuru:

Beberbeķu kapsētas pārzinis: 27343399

Jaundubultu kapsētas pārzinis: 25665529

Meža kapsētas pārzinis: 27347733

Slokas un Ķemeru kapsētas pārzinis: 26550081

Par ūdens sūkņu demontāžu

18.10.2019

 

Ziemas sezonai tuvojoties, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas kapi" informē, ka tiek demontēti ūdens sūkņi kapsētās.

 

Maksa par kapavietas ierādīšanu un kapavietas nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” kapsētās netiek piemērota

15.03.2019

Ņemot vērā Satversmes tiesas šā gada 5. marta spriedumu kapsētu apsaimniekošana jomā,  Jūrmalas kapi informē, ka ikgadējā kapavietas nomas maksa  un maksa par kapavietas ierādīšanu no 2019.gada 5.marta ir atcelta.

 

Drīzumā tiks veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, kas noteiks tālāko kapavietu uzturēšanas kārtību.

 

Sprieduma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2018/02/2018-08-03_Spriedums.pdf#search=2018-08-03

Ūdens rokas sūkņu demolēšana.

24.08.2018

Laika posmā no š.g. 23.augusta līdz 24.augustam  Jūrmalas kapi Ķemeru kapsētā konstatēti 7 (septiņu) ūdens rokas sūkņu tīša demolēšana.

Lūdzam kapsētu apmeklētājus ziņot  Jūrmalas kapi administrācijai par aizdomīgiem kapu apgānītājiem.

Ķemeru kapsētas pārzinis, tel.26550081

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana

14.09.2016

 Jūrmalas kapi apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana:

  • Nekoptās kapavietas, kuras tiek uzskatītas par neuzraudzītām, aizaugušām vai kā tamlīdzīgi nekoptām, tiek marķētas ar brīdinājuma zīmi –  kapa vieta aktēta.
  • Kapavietas, kurām nav noslēgti jaunie kapavietas nomas līgumi saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 60. un 61.punktu, tiek marķētas ar aicinājuma zīmi - noslēgt kapavietas nomas līgumu. Ar šo aicinājuma zīmi tiek marķētas arī tās kapavietas, par kurām kapavietas nomas līgumi noslēgti periodā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada februārim, bet līgumiem nav piešķirts līguma kārtas numurs.
  • Ja ir kādas citas neskaidrības saistībā ar kapavietu, kapavietas tiek marķētas  ar aicinājuma zīmi - sazināties ar kapsētas pārzini.

Kapavietas nomas līgumu varat noslēgt  klientu apkalpošanas centrā: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011 (Meža kapsētas teritorijā). Klientu apkalpošanas centra darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00.

 

Par norēķina kontu

09.06.2016

Mūsu mājas lapas sadaļā "Kontankti" pieejama informācija par  norēķina kontu.

Informācija par amatnieku un kapu kopēju profesionālo darbību kapsētās

01.03.2016

Atgādinām, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 (prot. Nr.14, 22.p.) "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 49.punktu, kā juridiskas, tā arī fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētu apsaimniekotāju, var veikt kapavietu kopšanu un amatnieka pakalpojumus kapsētās pēc kapavietas nomnieka pasūtījuma.

Par maksas pakalpojumiem

29.01.2016

Jūrmalas pilsētas dome 2016.gada 21.janvārī apstiprināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” maksas pakalpojumu izcenojumus.

Kapsētas pārziņu pieņemšanas laiki kapsētās

04.01.2016

Kapsētas pārziņi pieņem apmeklētājus  kapsētās. Pieņemšanas laikā būs iespējams noformēt kapavietas ierādīšanas dokumentus (bēru gadījumos), veikt kapavietas pārmērīšanu, kā arī noskaidrot citus ar kapavietu saistītus jautājumus.

Par pakalpojumu pieejamību

30.12.2015

Detalizētāku informāciju par apbedīšanas kārtību var saņemt, zvanot pa tālruni +371 28806143 uz Klientu apkapošanas centru.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" darbības uzsākšanu

29.12.2015

Informājam, ka ar 2016.gada 1.janvāri darbību uzsāk Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas kapi”, kas ir pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" tiesību un pienākumu pārņēmēja.

Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi pabeigšanu

30.11.2015

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 12.novembrī pieņēmuma lēmumu Nr. 449 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi pabeigšanu".

Par nekopto kapavietu apsekošanu un to aktēšanu

19.10.2015

Jūrmalas kapi, pamatojoties uz 2014.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētās ir uzsākusi ilgstoši nekopto kapavietu apsekošanu, izliekot nekoptajās kapavietās brīdinājuma zīmes ar uzrakstu „Kapa vieta aktēta”.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par kapitālsabiedrības pārveidi par iestādi

30.07.2015

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 30.jūlijā pieņēmuma lēmumu Nr. 307 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi ".

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

04.09.2014

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 4.septembrī pieņēma jaunus saistošos noteikumus Nr.27 (prot. Nr.14, 22.p.) "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT