Jaunumi

Par maksas pakalpojumiem

29.01.2016

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.1

(protokols Nr.1, 2.punkts)

 

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa* (EUR)

1.

Atļauja komersantiem sniegt amatnieka pakalpojumus un/vai kapavietu kopēja darbu veikšanai pašvaldības kapsētā

1 atļauja

Bez maksas

2.

Atļaujas iebraukšanai ar motorizētajiem transportlīdzekļiem pašvaldības kapsētā

1 atļauja

Bez maksas

3.

Maksa par izziņas sagatavošanu un izsniegšanu par apbedījumiem pašvaldības kapsētā **

1 izziņa

4,42

4.

Dokumentu sagatavošana par kapavietas ierādīšanu apbedīšanas gadījumos pašvaldības kapsētā

1 apbedījums

Bez maksas

5.

Kapavietas nomas līgumu slēgšana vai pārreģistrācija

1 pakalpojums

Bez maksas

6.

Maksa par kapavietas uzmērīšanu un nospraušanu pēc klienta pieprasījumu**

1 pakalpojums

12,54

7.

Vienreizēja maksa par jaunas kapavietas nospraušanu uzmērīšanu un ierādīšanu pašvaldības kapsētā:

X

X

7.1.

viena kapavieta

5 m2

38,00

7.2.

divas kapavietas

8 m2

60,80

7.3.

trīs kapavietas

10 m2

76,00

7.4.

četras kapavietas

12 m2

91,20

8.

Maksa par sniega tīrīšanu pirms bēru ceremonijas no galvenā gājēju ceļa līdz kapavietai**

1 pakalpojums

10,42

9.

Maksa par teritorijas sakopšanu pēc bēru ceremonijas no galvenā gājēju ceļa līdz kapavietai**

1 pakalpojums

7,60

10.

Maksa par kapličas nomu bēru ceremonijai un kapličas sakopšana*****

30 min

19,66

11.

Maksa par kapavietas nomu gadā

gada maksa par 1 m2

0,83

* Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 41.pantā noteikto nodokļa likmi.

** Maksas pakalpojumu sniedz saskaņā ar klienta pieprasījumu.

*** Pakalpojumu maksa 30 apmērā ar atlaidi tiek piemērota pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts piešķirto vecuma pensiju, I vai II grupas invalīdiem, kā arī personām, kurām pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT