Jaunumi

Informācija par amatnieku un kapu kopēju profesionālo darbību kapsētās

Informācija par amatnieku un kapu kopēju profesionālo darbību kapsētās

01.03.2016

Kapavietu kopēju un amatnieka pakalpojumus kapsētās var veikt tad, kad saņemta Jūrmalas kapi  rakstiska atļauja. Atļauju iespējams saņemt pie kapsētas pārziņiem vai Jūrmalas kapi klientu apkalpošanas centrā - Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā. Kapsētas pārziņu darba laiks un kontakttālruņi pieejami mājas lapas sadaļā "KONTAKTI".

Pirms sniegt amatnieka pakalpojumus, lūgums amatniekiem pārnielcināties, ka klientam ir noslēgts kapavietas nomas līgums atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošiem noteikumiem Nr.27 (prot. Nr.14, 22.p.) "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".

Atgādinām, ka jebkādas profesionālās darbības, t.sk. kapavietas kopšana, kapa aprīkojuma uzstādīšana un amatnieka pakalpojumu sniegšanu, drīkst veikt tikai kapsētas darba laikā. Svarīgi atcerēties, ka darbus pabeidzot, amatniekiem darba un materiālu nokraušanas vieta jāsakārto, atkritumi, nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT