Jaunumi

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana

14.09.2016

Jūrmalas kapi apsaimniekotajās kapsētās notiek kapavietu apsekošana un nekoptu kapavietu aktēšana:

  • Nekoptās kapavietas, kuras tiek uzskatītas par neuzraudzītām, aizaugušām vai kā tamlīdzīgi nekoptām, tiek marķētas ar brīdinājuma zīmi –  kapa vieta aktēta.
  • Kapavietas, kurām nav noslēgti jaunie kapavietas nomas līgumi saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 60. un 61.punktu, tiek marķētas ar aicinājuma zīmi - noslēgt kapavietas nomas līgumu. Ar šo aicinājuma zīmi tiek marķētas arī tās kapavietas, par kurām kapavietas nomas līgumi noslēgti periodā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada februārim, bet līgumiem nav piešķirts līguma kārtas numurs.
  • Ja ir kādas citas neskaidrības saistībā ar kapavietu, kapavietas tiek marķētas  ar aicinājuma zīmi - sazināties ar kapsētas pārzini.

Kapavietas nomas līgumu varat noslēgt  klientu apkalpošanas centrā: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011 (Meža kapsētas teritorijā). Klientu apkalpošanas centra darba laiks: katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00.

 Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT