Jaunumi

Kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru izsole

Kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru izsole

07.04.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, rīko kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 21 800,00 eiro. Būvgružu konteineri apskatāmi Eduarda Veidenbauma ielā 1, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697). Nodrošinājums 2180,00 eiro apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 16. aprīlim.

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums kustamās mantas izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 16. aprīlim. Izsole notiks 2020. gada 20. aprīlī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1. 

Izsoles noteikumi šeit.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT