Jaunumi

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole

07.04.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, rīko kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” (valsts reģistrācijas numurs GG1587)  – izsoli par brīvu cenu. Pārdošanas cena – 5000,00 eiro.

Transportlīdzeklis apskatāms Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697). Nodrošinājums 500,00 eiro (pieci simti eiro, 00 centu) apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 16. aprīlim.

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma iela 1, Jūrmala, LV-2011, vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 16. aprīlim. Izsole notiks 2020. gada 17. aprīlī plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1.

Izsoles noteikumi šeit.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT