Jaunumi

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

04.09.2014

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 4.septembrī pieņēmuma jaunus saistošos noteikumus Nr.27 (prot. Nr.14, 22.p.) "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi).

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta lēmums Nr.222 "Par Jūrmalas pilsētas kapsētu uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu". Noteikumi nosaka kapsētu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētās. Vienlaicīgi informējam, ka līdz šo noteikumu spēkā stāšanos noslēgtie un spēkā esošie kapavietu nomas līgumi par kapavietas nomu ir jāpārslēdz divu gadu laikā, t.i., līdz 2016.gada 4.septembrim.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT