Jaunumi

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole

Kustamās mantas – automašīnas “Mercedes Benz 917” izsole

09.07.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” rīko kustamās mantas  – automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 3720 EUR. Izsoles solis – 50 EUR.

Transportlīdzeklis apskatāms Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālruņa numurs 26336697).

Nodrošinājums 372  EUR apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas  – automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 24. jūlijam.

Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011, vai personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 24. jūlijam.

Izsole notiks 2020. gada 27. jūlijā plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT