Jaunumi

Kustamās mantas – būvgružu konteineru izsole

Kustamās mantas – būvgružu konteineru izsole

06.08.2020

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011, rīko kustamas mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena – 10 454,54 EUR. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

Būvgružu konteineri apskatāmi Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”  saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697).

Nodrošinājums 1 046,00 EUR apmērā ieskaitāms atbilstoši Kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru  - atsavināšanas noteikumiem, pašvaldības kontā līdz 2020.gada 20.augustam.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši atsavināšanas noteikumu prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi ”Pieteikums kustamās mantas izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmala, LV-2011 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011 līdz 2020.gada 20.augustam.

Izsole notiks 2020.gada 24.augustā plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT