Jaunumi

Par nekopto kapavietu apsekošanu un to aktēšanu

Par nekopto kapavietu apsekošanu un to aktēšanu

19.10.2015

Aktēšana ir vairāku darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana, brīdinājuma zīmes uzstādīšana un katru gadu akta par nekoptu kapavietu sastādīšana, kas tiek nosūtīti kapavietas uzturētājam. Ja kapavietas uzturētājs pēc vairākkārtīgiem brīdinājumiem nereaģē, viņam kapavietas uzturēšanas tiesības izbeidzas un kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā.

Tādēļ aicinām nekopto kapavietu uzturētājus vai viņu pilnvarotās personas veikt visas nepieciešamās darbības kapavietu sakopšanai un ierasties pie kapsētu pārziņiem, lai netiktu pārtraukti līgumi par kapavietu uzturēšanu.

 

NB! Minētā informācija neattiecas uz kapsētām, kas nav Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pārziņā, piemēram Jaundubultu kapsētas daļa, kas ir Dubultu Evaņģeliski Luteriskās baznīcas pārziņā, Asaru kapsēta un Lielupes kapsēta.Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT