Pakalpojumi

Jūrmalas kapu  mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, kas paredz kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi. Jūrmalas kapu funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

1. Zemes iecirkņa piešķiršana, pārreģistrācija.
2. Izziņu izsniegšana par personu/ām, kura/s apglabātas iestādes pārvaldītajā/s kapsētā/s
.
3. Kolumbārija nišas piešķiršana lietošanā
(līgumu slēgšana);
4. Kapličas noma bēru ceremonijai, izvadīšanas zvans
(tajās kapsētās, kurās tas iespējams);
5. Apbedīšanas pakalpojumu noformēšana jāuzrāda sekojoši dokumenti:
• dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
• ja nelaiķim veikta kremācija - urnas pavadvēstule  vai kremācijas apliecība;
• personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT