Pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" (turpmāk - iestāde) mērķis nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, kas paredz kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi.

 

Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

 

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde veic šādus uzdevumus:

- atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par kapsētu uzturēšanu pašvaldībā, uztur un apsaimnieko šādas pašvaldības īpašumā esošas kapsētas:

Beberbeķu kapsēta, kadastra apzīmējums Nr. 8048090002, Babītes novads , LV-2107;

Jaundubultu kapsēta, kadastra apzīmējums Nr.13000103403, Lielupes iela 25, Jūrmala, LV-2015;
Slokas kapsēta, kadastra apzīmējums Nr. 13000217513, Varoņu iela 9 un Varoņu iela 10a, Jūrmala, LV-2011;
Ķemeru kapsēta, kadastra apzīmējums Nr.13000266407 , Jūrmalā, LV-2012;
Meža kapsēta, kadastra apzīmējums Nr.13000217109 , Sloka 7109, Jūrmala, LV-2011;

- izsaka priekšlikumus par jaunu pašvaldības kapsētu izveidošanu;

- nosprauž, uzmērī un ierāda jaunas kapavietas;

- piedalās pašvaldības kapsētu labiekārtošanas projektu izstrādē un finanšu pieprasījumu sagatavošanā;

- nodrošina precīzu un pārskatāmu apbedījumu uzskaiti, kā arī apbedījuma vietu kartēšanu.

 

Apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai jāuzrāda sekojoši dokumenti:
- Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
- ja nelaiķis tiek glabāts ģimenes kapa vietā - kapavietas nomas līgums;
- personu apliecinošs dokuments (pase).

 

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT