Pakalpojumi

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" (turpmāk - iestāde) mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas, kas paredz kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, izpildi. Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

1. Zemes iecirkņa pārreģistrācija uz citu personu;
2. rakstisku izziņu izsniegšana par personu/ām, kura/s apglabātas iestādes pārvaldītajā/s kapsētā/s
;
3. kolumbārija nišas noma
(vispārēja informācija, līgumu slēgšana);
4. kapličas noma, izvadīšanas zvans
(tajās kapsētās, kurās iespējams);
5. apbedīšanas pakalpojumu noformēšana (jāuzrāda sekojoši dokumenti):
• dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
• ja nelaiķim veikta kremācija - urnas pavadvēstule (kremācijas apliecība);
• personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT