Par mums

Jūrmalas kapu darbību reglamentē Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra nolikumā Nr. 48 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums".

Jūrmalas kapi savu darbību uzsākuši 2016. gada 1. janvārī, pārņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" tiesības un pienākumus.

Lai īstenotu noteiktās funkcijas, iestāde uztur un apsaimnieko šādas pašvaldības īpašumā esošas kapsētas:
Beberbeķu kapsēta (kadastra apzīmējums Nr. 8048090002, Babītes novads , LV-2107);
Jaundubultu kapsēta (kadastra apzīmējums Nr.13000103403, Lielupes iela 25, Jūrmala, LV-2015);
Slokas kapsēta (kadastra apzīmējums Nr. 13000217513, Varoņu iela 9 un Varoņu iela 10a, Jūrmala, LV-2011);
Ķemeru kapsēta (kadastra apzīmējums Nr.13000266407 , Jūrmalā, LV-2012);
Meža kapsēta (kadastra apzīmējums Nr.13000217109 , Sloka 7109, Jūrmala, LV-2011)
- izsaka priekšlikumus par jaunu pašvaldības kapsētu izveidošanu;
- nosprauž, uzmērī un ierāda jaunas kapavietas;
- piedalās pašvaldības kapsētu labiekārtošanas projektu izstrādē un finanšu pieprasījumu sagatavošanā;
- nodrošina precīzu un pārskatāmu apbedījumu uzskaiti, kā arī apbedījuma vietu kartēšanu.Jūrmalas kapu vēsture

Jūrmalas kapu pirmsākumi meklējami 1996. gadā, kad izveidota bezpeļņas organizācija, pašvaldības uzņēmums „Jūrmalas kapi” (reģistrācijas numurs 000331657).

• 2004. gada 22. septembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 679 "Par bezpeļņas organizāciju pašvaldības uzņēmumu reorganizāciju", kurā noteica, ka pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" ir bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas kapi” tiesību un saistību pārņēmēja. Kapitālsabiedrība tādā statusā, kādā tā ir šodien, izveidota 2004. gada 1. decembrī.

• 2005. gada 8. aprīlī Jūrmalas pilsētas dome noslēdza līgumu Nr. 1.1-16.4.3/413 ar pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" par kapsētu uzturēšanu Jūrmalas pilsētas administratīvājā teritorijā.

• 2015. gada 30. jūnijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 307 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi".

• 2015. gada 12. novembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 449 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi pabeigtu".

• 2015. gada 31. decembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" izbeidza darbību un 2016. gada 1. janvārī savu darbu uzsāka iestāde.

 

 

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT