Par mums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” (turpmāk - iestāde) darbību reglamentē Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikums Nr. 48 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” nolikums".

 

Iestāde savu darbību uzsāka 2016.gada 1.janvārī pārņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" tiesības un pienākumus.

 

"Jūrmalas kapi" vēsture

Iestādes pirmsākumi meklējami 1996.gadā, kad izveidota bezpeļņas organizācija pašvaldības uzņēmums „Jūrmalas kapi” (reģistrācijas numurs 000331657).

2004.gada 22.septembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 679 "Par bezpeļņas organizāciju pašvaldības uzņēmumu reorganizāciju", kurā noteica, ka pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" ir bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas kapi” tiesību un saistību pārņēmēja. Kapitālsabiedrība tādā statusā, kādā tā ir šodien, izveidota 2004.gada 1.decembrī.

2005.gada 8.aprīlī Jūrmalas pilsētas dome noslēdza līgumu Nr. 1.1-16.4.3/413 ar pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" par kapsētu uzturēšanu Jūrmalas pilsētas administratīvājā teritorijā.

2015.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 307 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi".

2015.gada 12.novembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 449 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" pārveidi par iestādi pabeigšanu".

2015.gada 31.decembrī izbeidza darbību Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" un 2016.gada 1.janvārī savu darbu uzsāka iestāde.

 

 

Kontakti

JŪRMALAS KAPI
Eduarda Veidenbauma iela 1,
Jūrmala, LV-2011

67767506

Uzdot jautājumu mums?

SŪTĪT